Advies

Ondersteuning bij o.a. bouwplantoetsing, toezicht & handhaving,implementatie VTH-verordening.

Loopbaan

Hoe blijven uw werknemers gemotiveerd? Hoe stimuleert u loopbaanontwikkeling?

Academy

Opleidingen brandpreventie en bouwregelgeving.

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Gemeenten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten staan voor een groot aantal ontwikkelopgaven. Om hierop te anticiperen is kennis, ervaring en energie nodig. Briks heeft die kwaliteiten met een verfrissende kijk op vraagstukken. Samen met u, want mensen maken het verschil.

Ligt jouw hart bij bouw en brandveiligheid?

Bekijk onze VACATURES. o.a. adviseur brandveiligheid, vergunningverlener en juridisch adviseur.

HET TEAM

Maak kennis met onze adviseurs. Gedreven professionals met eigen specialisaties.

VACATURES

Afgestudeerd Bouwkunde of Integrale Veiligheid en passie veiligheid? Dan is heeft Briks een leuke baan voor jou!
Zie ook onze overige vacatures en freelance opdrachten.

Adviseur Brandveiligheid

Als Adviseur Brandveiligheid ben je verantwoordelijk voor de advisering over integrale brandveiligheid en fire safety engineering. Je toetst zowel ontwerpen van nieuwbouw als bestaande bouw op brandveiligheid en adviseert over de te nemen maatregelen. meer informatie

Juridisch Adviseur VTH

Als Juridisch Adviseur VTH adviseer je medewerkers bij vergunningverlening. Daarbij behandel je zelfstandig reacties op vergunningen, stel je weigeringen op en verdedig je de primaire besluiten bij bezwaar. Gedurende het proces heb je veelvuldig contact met collega’s, met de aanvrager en indieners van reacties. In het proces van toezicht en handhaving ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende juridische werkzaamheden als het opstellen van vooraankondigingen, behandelen zienswijzen, opstellen last onder dwangsommen en bestuursdwang, opstellen bestuurlijke boete. meer informatie

Vergunningverlener Bouw / WABO

Als Vergunningverlener Bouw / WABO ben je dagelijks bezig met het behandelen van bouwaanvragen en verleen je uiteindelijk de vergunning (of niet). Het is bij deze functie essentieel kennis te hebben van het Bouwbesluit en je op de hoogte bent van alle ontwikkelingen hieromtrent. meer informatie

Inspecteur Milieu

Als Inspecteur Milieu houd je toezicht op de naleving van de milieuregels bij bedrijven in alle branches. Ook informeer je bedrijven over de milieuregels. Je handelt meldingen af waarmee bedrijven aangeven welke activiteiten ze gaan uitvoeren. Bij de afhandeling van meldingen beoordeel je of maatwerkvoorschriften noodzakelijk zijn. Je controleert of het bedrijf aan alle regels voldoet en waar het bedrijf nog maatregelen moet treffen. Ook naar aanleiding van milieumeldingen (klachten) van bewoners en milieu-incidenten voer je inspecties en soms geluidmetingen uit. meer informatie

Jaarcongres VTH 2017

Hét congres voor brandweer en bouw- & woningtoezicht. Tijdens het jaarcongres VTH wordt u op de hoogte gehouden van alle recente ontwikkelingen op het vakdomein vergunning, toezicht en handhaving, omgevingswet, private kwaliteitsborging, het nieuwe bouwbesluit, brandveilig leven en veel meer…

Save the Date: 23 november 2017

Wij hebben veel positieve reacties mogen ontvangen naar aanleiding van het Jaarcongres VTH ‘tussen wet en werkelijkheid’ op donderdag 24 november 2016; interessant programma en leuke kruisbestuiving tussen gemeenten en veiligheidsregio’s. Voldoende reden voor een 2e editie in 2017! Meld u alvast vrijblijvend aan!

REFERENTIES

“Hans van Waes verstaat zijn vak. En wel om twee belangrijke redenen: hij heeft kennis van zaken en is empathisch. Als geen ander combineert hij vakmanschap met vertrouwen, waardoor in elke situatie kennis en samenwerking centraal staan.”

Elie van Strien
wrn. reg. Commandant brandweer Zeeland

“Briks is een deskundige, betrouwbare en aanspreekbare opdrachtnemer. Ze weten de vraag goed te vertalen naar Oplossingen. Open voor kritiek met ook een kritische blik naar zijn klant.”

Marcel van Galen
Hfd. Risicobeheersing Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

“Hans heeft ondernemersbloed! Hij is een uitstekende, ervaren, manager met oog voor zijn personeel. Hij zorgt ervoor dat zijn klanten altijd krijgen waar ze om hebben gevraagd; persoonlijke aandacht, creatieve oplossingen, meedenken op strategisch niveau over vervolgstappen, verbeterpunten en toekomstvisie.”

Mark Scheepers
Beleidsmedewerker OOV Kabinet commissaris van de Koning Noord-Brabant