Advies

Ondersteuning op diverse vlakken

Loopbaan

Motivatie en loopbaanontwikkeling

Academy

Opleidingen brandpreventie en bouwregelgeving

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Gemeenten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten staan voor een groot aantal ontwikkelopgaven. Om hierop te anticiperen is kennis, ervaring en energie nodig. Briks heeft die kwaliteiten met een verfrissende kijk op vraagstukken. Samen met u, want mensen maken het verschil.

Ligt jouw hart bij bouw en brandveiligheid?

Bekijk onze VACATURES:
o.a. adviseur brandveiligheid, vergunningverlener en juridisch adviseur.

HET TEAM

Maak kennis met onze adviseurs. Gedreven professionals met eigen specialisaties.

Jaarcongres VTH 2017

Hét congres voor brandweer en bouw- & woningtoezicht. Tijdens het jaarcongres VTH wordt u op de hoogte gehouden van alle recente ontwikkelingen op het vakdomein vergunning, toezicht en handhaving, omgevingswet, private kwaliteitsborging, het nieuwe bouwbesluit, brandveilig leven en veel meer…

Op 23 november 2017 in Papendrecht

Van regel- naar risicogericht
Er zijn veel wijzigingen in wet- en regelgeving geweest en gaande. Kernbegrippen daarin zijn participatie, dereguleren en lokale afweging. Algemene regels daar waar het nodig is, het aantal vergunningen beperken en met ondernemers, burgers en buurten aan het roer. De overheid als facilitator en ter vaststelling van de kaders. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent het voor de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid? Wat betekent het voor inspecteurs, vergunningverleners, bestemmingsplanmakers en management? Tijdens het Jaarcongres VTH praten toonaangevende specialisten u bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Er is voldoende ruimte om te netwerken en kennis te delen. Een inspirerende dag vol praktijkervaringen.

REFERENTIES