Jaarcongres VTH

Bent u er ook bij?
Het Jaarcongres VTH is hèt jaarlijkse kennisevenement op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Er zijn veel wijzigingen in wet- en regelgeving geweest en gaande. Kernbegrippen daarin zijn participatie, dereguleren en lokale afweging. Algemene regels daar waar het nodig is, het aantal vergunningen beperken en met ondernemers, burgers en buurten aan het roer. De overheid als facilitator en ter vaststelling van de kaders. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent het voor de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid? Wat betekent het voor inspecteurs, vergunningverleners, bestemmingsplanmakers en management?Tijdens het Jaarcongres VTH praten toonaangevende specialisten u bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Er is voldoende ruimte om te netwerken en kennis te delen. Een inspirerende dag vol praktijkervaringen.

Wilt u het Jaarcongres VTH 2017 niet missen? Meld u hier aan!

Key-note sprekers 2017

 • Connector.

  De toekomst van Risicobeheersing; van regel naar risico naar doel

  Centraal staat de veranderende rol die gemeenten en veiligheidsregio’s van regelgericht naar doelgericht zal transformeren.

 • Connector.

  Van beloofde kwaliteit naar gerealiseerde kwaliteit

  De opdrachtgever heeft geen belang bij een vergunning, maar bij een veilig bouwwerk. De grote uitdaging wordt om hier als overheid de juiste rol te spelen. Wordt het ‘I have a dream’ of ‘Yes we can’.

 • Connector.

  Lokale afwegingen in het omgevingsplan

  De Omgevingswet stelt het Omgevingsplan centraal. Meer dan nu worden de regels vooraf bepaald en vastgelegd. Hoe werkt dit bij de vergunning voor het bouwen en wat kan je wel en niet regelen via dat Omgevingsplan?

 • Connector.

  Duiding van risicogerichtheid bij omgevingsplannen

  Is omgevingsveiligheid hetzelfde als een veilige leefomgeving? Welke grote veranderingen ondergaat het vakgebied veiligheid door de komst van de Omgevingswet.

Workshops 2017

De raad kan algemene regels stellen bij het vaststellen van het omgevingsplan. Dat heeft consequenties voor de partijen in de keten van de fysieke leefomgeving. Bedreiging of perspectief? Niet alle regels hebben zin en als de regels zin hebben, dan is de vraag in welke mate de overheid wil sturen. Voor beleidsmedewerkers, maar zeker ook vergunningverleners of toezichthouders en handhavers.

Workshop wordt gegeven door Wim Tijssen, Programmamanager implementatie Omgevingswet, gemeente Tilburg

Er wordt meer geregeld in het Omgevingsplan, veel vergunningen verdwijnen. Bij het opstellen van een Omgevingsplan kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘staalkaarten’, breder toepasbare regels. Naar verwachting zal 80% van de gemeenten hiervan gebruik gaan maken. Hoe werkt dat in de praktijk? Welke belangen moeten volgens u in zo’n plan landen? Ervaar in de workshop hoe zo’n belangenafweging in zijn werk gaat.’

Workshop wordt gegeven door Piet de Nijs, Strategisch adviseur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Het omgevingsplan biedt de kans om een (brand)veilige omgeving in het ruimtelijk ontwerp mee te nemen. Een workshop vol praktijkvoorbeelden en inspiratie.

Workshop wordt gegeven door Hans Broekhuizen MCDM, Programmamanager Omgevingsveiligheid VHR Rotterdam-Rijmond

De wetswijziging en samenwerking vraagt om aanpassing van de bedrijfsprocessen. Dat is vaak ingewikkeld, maar dat kan ook heel efficiënt en met vergroting van het werkplezier. Ervaar tijdens deze workshop wat Lean voor uw organisatie kan betekenen. Met concrete voorbeelden vanuit overheidsinstanties.

Workshop wordt gegeven door Jan-Hein Tempelman LSS Company & Hans van Waes, Briks Advies

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit) geeft het bevoegd gezag op bepaalde aspecten de mogelijkheid tot het opstellen van aanvullende regels en het stellen van extra eisen in de vorm van maatwerk). Op welke gebieden kan dat en wat is de ruimte die de Omgevingswet hiervoor biedt? In deze workshop worden de grenzen van het stellen van extra eisen besproken.

Workshop wordt gegeven door Johan van der Graaf, Nieman Raadgevende Ingenieurs

Hoe toets je een bouwaanvraag vanuit een risicogerichte optiek? Brandcompartimenten van 80.000 m2? In deze workshop krijg je handvaten en voorbeelden hoe je risicogericht toetst met het Bouwbesluit.

Workshop wordt gegeven door Johan Jansen, Briks Advies

De Arbowet ziet primair op de veiligheid van werknemers. Op grond waarvan geldt de verplichting om in een verpleeg- of ziekenhuis de patiënten op tijd buiten te krijgen bij brand? Tot voor kort was dit een lacune in de wet. Sinds 1 juli 2015 is dit geregeld via het nieuwe artikel 7.11a van Bouwbesluit 2012. In deze workshop wordt een handreiking gegeven toegelicht waarmee dit abstracte artikel in het Bouwbesluit praktisch kan worden opgepakt.

Workshop wordt gegeven door Jacco Huizer, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Hajé van Egmond, Geregeld BV

Zorg dat u er ook bij bent!

Wilt u het Jaarcongres VTH 2017 niet missen? Meld u aan via onderstaande button! Kijk voor meer informatie op www.jaarcongresvth.nl.

Aanmelden