Jaarcongres VTH

Jaarcongres VTH

Meer weten over:
OMGEVINGSWET, KWALITEITSBORGING, BRANDVEILIGHEID, BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (HET NIEUWE BOUWBESLUIT)?

Het Jaarcongres VTH wordt het jaarlijkse kennisevenement op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor de bouw & brandveiligheid. Tijdens het congres staat kennis delen en ontmoeten centraal. Toonaangevende specialisten praten u bij over de laatste trends en ontwikkelingen.

Met een afwisselend programma bieden wij een inspirerende dag vol praktijkervaringen. Wij hebben veel positieve reacties mogen ontvangen naar aanleiding van het Jaarcongres VTH ‘tussen wet en werkelijkheid’ op donderdag 24 november 2016; interessant programma en leuke kruisbestuiving tussen gemeenten en veiligheidsregio’s. Voldoende reden voor een 2e editie in 2017!

Wilt u het Jaarcongres VTH 2017 niet missen? Meld u alvast vrijblijvend aan! www.jaarcongresVTH.nl.

Key-note sprekers 2016

 • Connector.

  Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Als voorlopig laatste stap in de totstandkoming van de Wet kwaliteitsborging heeft de Tweede Kamer op 29 september een rondetafeldiscussie gehouden met o.a. Bouwend Nederland, VNG, Brandweer Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging BWT. Een belangrijke bijeenkomst over de toekomst van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Tijdens het jaarcongres VTH de laatste stand van zaken, inclusief de eventuele moties en de stemming over de wet die voor begin november gepland is.

 • Connector.

  De AMvB's van de Omgevingswet

  De wetgever beoogt met de Omgevingswet betere besluitvorming, te bereiken. De vier algemene maatregelen van bestuur die met de Omgevingswet vastgesteld worden zijn van groot belang. Wat zijn de overwegingen? Wat heeft de consultatie opgeleverd? Wat is het vervolg?

 • Connector.

  Toekomst brandveiligheid

  Brandveiligheid is belegd in veel verschillende wet en regelgeving. Maar wie is nu de regisseur van dit facetbeleid. Hoe kunnen we zorgen dat hetgeen we beoogden met deze wet en regelgeving ook werkelijkheid wordt. Lukt dat via de wet, of moeten we de werkelijkheid een handje helpen. De burger gaat er van uit dat het allemaal klopt, maar is dat ook zo, en wat is eigenlijk de rol van de burger zelf.

 • Connector.

  Veilig en gelukkig oud worden

  Wie gaat er op z'n 65ste nog vrijwillig naar het bejaardenhuis? Bijna niemand. Wat is het gevolg van het feit dat ouderen langer thuis wonen? Hoe gaat een zorgorganisatie daar mee om? Mensen die thuis blijven wonen hebben een grote veranderingsbereidheid, daar liggen kansen. Als zorgorganisatie geloven we in de kracht van sociale controle en verbinding in de wijk. Samen met gemeenten en brandweer kunnen we eraan bijdragen dat ouderen gezond en veilig oud worden.

Workshops 2016

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de uitvoeringspraktijk bij gemeenten en omgevingsdiensten. Hoe bereid je je voor op de komst van de wet en hoe bepaal je de ambities en de invoeringsstrategie van je organisatie.

Workshop wordt gegeven door Gerd de Kuif, programmamanager invoering Omgevingswet, ministerie I&M

Het omgevingsplan biedt de kans om een (brand)veilige omgeving in het ruimtelijk ontwerp mee te nemen. In de AMvB kwaliteit Leefomgeving wordt externe veiligheid een betere inbedding. Daar wordt Nederland veiliger van. In deze workshop worden stedebouwkundigen, adviseurs ruimtelijke ordening en bouwplantoetsers geïnspireerd om te komen tot veilige ontwerpen.

Workshop wordt gegeven door Bas Buitendijk, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BbL) vervangt het huidige Bouwbesluit. Wat verandert er dan allemaal? Hoe kun je je daar op voorbereiden? Tijdens deze workshop krijg je inzicht op deze vragen. Met de introductie van de Omgevingswet (naar verwachting in 2018), worden de 117 AMvB’s teruggebracht naar 4 uitvoeringsbesluiten; Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Het Bouwbesluit). Definities worden gelijkgetrokken en verouderde regels worden geschrapt. De herkenbare hoofdstukken Veiligheid, Gezondheid, Energie en Milieu en Installaties worden gewijzigd naar een indeling die beter aansluit bij de praktijk. Ook de brandveiligheidsvoorschriften wijzigen. Vergunningplicht wordt gebruiksmelding en de meldingplicht wordt ingeperkt. Er geldt een specifieke zorgplicht voor restrisico’s brandveiligheid. De nieuwe NEN 6060 wordt aangestuurd en er komen nieuwe voorschriften voor rookdoorlatendheid. Kortom een vol en interessante workshop!

Workshop wordt gegeven door Johan Jansen, Briks

De aandacht van toezicht zal verder verschuiven naar de bestaande voorraad. In veel bestaande, oudere gebouwen is het voldoen aan Bouwbesluit niveau bestaande bouw een uitdaging – net als de handhaving daarvan.

Workshop wordt gegeven door Hajé van Egmond, Geregeld BV

Alle wetswijzigingen vragen om aanpassing van de bedrijfsprocessen. Dat klinkt saai en ingewikkeld, maar dat kan heel leuk zijn. Hoe…? Met Lean! Lean is een manier van werken waarbij iedereen zich richt op het creëren van waarde voor de burger of klant tegen minimale inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, worden doorlooptijden verkort en verminderen de kosten. Verspillingen worden geëlimineerd. Dat heeft een positief effect op de zowel de klant- als medewerkerstevredenheid. Inmiddels veel organisaties met succes aan de gang met Lean. Bij banken en verzekeraars, logistiek en zorg. Maar zeker ook bij de overheid. vergunning en handhavingsprocessen gaan sneller en het is nog leuk ook. Ervaar tijdens deze workshop wat Lean voor uw organisatie betekenen. Een echte workshop met simulaties. Handen uit de mouwen!

Workshop wordt gegeven door Hans van Waes, Briks & Jan-Hein Tempelman, LSS Company

Locatie & aanmelden

Wilt u het Jaarcongres VTH 2017 niet missen? Meld u alvast vrijblijvend aan! Zodra het programma definitief is, zullen wij vragen om uw aanmelding te bevestigen.

Aanmelden