Advies

De basis van Briks ligt in het adviseurschap. Opdrachtgevers met tijdelijke capaciteit en hoogwaardige expertise ondersteunen om problemen op te lossen en ontwikkelingen zodanig te positioneren dat optimaal rendement kan worden gehaald. Ons adviseurschap begint en eindigt met inhoudsdeskundigheid: geen verstandig advies zonder kennis van inhoud, ontwikkelingen in het werkveld en bewustzijn van de wereld van de opdrachtgever. Naast kennis en ervaring zijn energie, enthousiasme en betrokkenheid kern-ingrediënten voor onze advisering.

De adviseurs van Briks beschikken over ruime inhouds- en ervaringskennis op een breed palet van onderwerpen in het veiligheidsveld. Onze adviseurs zijn bekend met stakeholders aan de publieke en private kant van de markt. Wij kennen hun belangen, die vaak tegengesteld worden ervaren, maar meestentijds gelijk kunnen worden gewaardeerd.  Dat maakt onze adviezen uitermate krachtig.