Certificering: geen garantie voor veiligheid

Het brandveiligheidsdomein is een wereld van normen en certificaten. Prima als vangnet, maar gebouweigenaren moeten niet de illusie hebben dat een product- of inspectiecertificaat hetzelfde is als een veiligheidsgarantie. Want voor een veilige bedrijfs- of leefomgeving is meer nodig dan een papiertje waarop staat dat preventieve voorzieningen aan bepaalde normen voldoen. Veiligheid is gebaat bij vakmanschap, creativiteit en innovatiekracht. En daar bestaan geen normen voor.

Lees het gehele artikel