Congres VTH

Het Congres VTH is hèt kennisevenement op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Er zijn veel wijzigingen in wet- en regelgeving geweest en gaande. Kernbegrippen daarin zijn participatie, dereguleren en lokale afweging. Algemene regels daar waar het nodig is, het aantal vergunningen beperken en met ondernemers, burgers en buurten aan het roer. De overheid als facilitator en ter vaststelling van de kaders. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent het voor de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid? Wat betekent het voor inspecteurs, vergunningverleners, bestemmingsplanmakers en management?Tijdens het Jaarcongres VTH praten toonaangevende specialisten u bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Er is voldoende ruimte om te netwerken en kennis te delen. Een inspirerende dag vol praktijkervaringen.

Dit waren de key-note sprekers 2017

 • Connector.

  De toekomst van Risicobeheersing; van regel naar risico naar doel

  Centraal staat de veranderende rol die gemeenten en veiligheidsregio’s van regelgericht naar doelgericht zal transformeren.

 • Connector.

  Van beloofde kwaliteit naar gerealiseerde kwaliteit

  De opdrachtgever heeft geen belang bij een vergunning, maar bij een veilig bouwwerk. De grote uitdaging wordt om hier als overheid de juiste rol te spelen. Wordt het ‘I have a dream’ of ‘Yes we can’.

 • Connector.

  Lokale afwegingen in het omgevingsplan

  De Omgevingswet stelt het Omgevingsplan centraal. Meer dan nu worden de regels vooraf bepaald en vastgelegd. Hoe werkt dit bij de vergunning voor het bouwen en wat kan je wel en niet regelen via dat Omgevingsplan?

 • Connector.

  Duiding van risicogerichtheid bij omgevingsplannen

  Is omgevingsveiligheid hetzelfde als een veilige leefomgeving? Welke grote veranderingen ondergaat het vakgebied veiligheid door de komst van de Omgevingswet.