Nicole van Waes

Nicole van Waes ondersteunt opdrachtgevers in de profit en non-profit sector op het gebied van duurzame inzetbaarheid, loopbaanbeleid, arbeidsmobiliteit en coaching.

Nicole heeft een ruime ervaring in het coachen (individueel en groepsgewijs) van medewerkers. Eén van haar belangrijkste drijfveren is het iets wezenlijks betekenen voor andere mensen. Ze coacht medewerkers bij onderwerpen in de context van hun professie en organisatie. Ze wil een ander helpen, is resultaatgericht en kan er in haar werk erg van genieten als ze ziet dat door haar interventies medewerkers (nieuwe) inzichten verkrijgen waardoor ze letterlijk en figuurlijk in beweging komen en oplossingen bedenken voor vraagstukken die betrekking hebben op hun werk en toekomst. Dat doet ze door met aandacht te luisteren en kritische vragen te stellen. Nicole heeft invoelingsvermogen en gaat uit van haar intuïtie. Ze heeft een positieve kijk op mensen en is gericht op mogelijkheden (in een realistisch perspectief).