Handhaving 2.0

Houd het eenvoudig, maak het beter! Handhaving 2.0

Houd het Eenvoudig, maak het Beter - handhaving 2.0Tijdens het praktijkcongres ‘Houd het eenvoudig, maak het beter!’ op 23 maart jongstleden te Zaandam was Hans van Waes een van de praktijkexpert in het gesprek over Handhaving 2.0. Samen met Anjo Hoogendoorn, Haagse Pandbrigade (Gemeente Den Haag) en Henk Duinkerken, initiatiefnemer Doorbraak in Dienstverlening / Bouwen op Vertrouwen vonden de gesprekken ‘aan de keukentafel’ plaats tijdens dit congres.

Vermindering regeldruk, vereenvoudiging van processen en slimmer samenwerken aan een betere leefomgeving. Daar draait het om bij Houd het eenvoudig, maak het beter, een initiatief van de Rijksoverheid en Bouwend Nederland.

Pilots, experimenten en living labs rond vernieuwing van beheer en ontwikkeling hebben inmiddels een schat aan ervaring en praktijkkennis opgeleverd. Waar zit de ruimte in de regels van het omgevingsrecht? Hoe bied je ruimte aan initiatieven van ondernemers en burgers? Hoe houd je besluitvormingsprocessen transparant? Hoe versnel je procedures en besluiten?

Er waren tijdens het congres 9 keukentafelgesprekken:
Versnellen (ontslakken, vlottrekken)
a. Ontslakken Gemeente Nijkerk – transformatie Havenkom
b. Ontslakken Gemeente Wageningen – waardetoevoeging aan de binnenstad
c. Vormgeven aan bottom-up initiatieven en coöperatieve samenwerking
d. Van vastzittende plannen tot nieuw perspectief
Nu al eenvoudig beter
e. Plantjevlag in Nijmegen
f. Maakt Omgevingswet beloften waar? De omgevingsvisie Zoetermeer in de praktijk
g. Alphen aan den Rijn experimenteert onder de Chw met bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Bouwen op vertrouwen
h. Handhaving 2.0
Toolbox
i. Toolbox financieringsconstructies; alles wat u altijd al wilde weten over financiersingsconstructies

Keukentafelgesprek over Handhaving 2.0
Digitale informatievoorziening is één van de kernpunten in de implementatie van de Omgevingswet. In de gemeentelijke handhaving is het gebruik van digitale zintuigen zoals camera’s, scanners en sensoren nu al enorm in opkomt: van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid en parkeren tot persoonsregistratie en inkomensuitkeringen. Steeds meer gemeenten gaan aan de slag met datamining. Alleen al de eigen basisdata dragen bij aan gerichtere en effectievere handhaving. Hoe ga je om met ketenpartners zoals nutsbedrijven en woningcorporaties? Hoe blijf je binnen de privacy-regels? En moet elke gemeente dat wiel zelf uitvinden, of biedt samenwerken perspectief? Waar staan we nu en hoe kunnen we samen bouwen aan een gouden verzameling van signalen en data queries?