Krachtenbundeling maakt uitvoering drank- en horecawet makkelijker

Voor een praktisch uitvoeringsplan van de Drank- en Horecawet moeten gemeenten partnerschappen sluiten met alle relevante partijen, denken Imke Hermans en Hans van Waes. Zoals de horecasector, het onderwijs, sportclubs en natuurlijk de jongeren zelf en hun ouders. Het Zweedse model, zoals dat in Stockholm werd uitgevoerd, kan daarbij inspiratie bieden.

Lees het gehele artikel