Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Bij coaching gaat het om professionele ondersteuning bij het reflecteren op het eigen functioneren en het gestructureerd verbeteren daarvan. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

De coaches van Briks hebben een ruime ervaring in het coachen (individueel en groepsgewijs) van leidinggevenden en medewerkers die zich willen oriënteren op hun loopbaan en de keuzes die ze daarin willen maken. De coaches zijn ervaren in het werken met zowel hoger opgeleide medewerkers als met lager opgeleide medewerkers. Tevens ervaring in het werken met medewerkers vanuit diverse vakdisciplines.

De coaches zijn gecertificeerd: Noloc Erkend Loopbaanprofessional en hebben specifieke skills en certificaten zoals: E-coaching, OPQ, E-Check, Jobs, Career Skills, MBTI Step I en II.

Professionals van Briks zijn expert in:

  • Persoonlijke coaching: begeleiding en ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in de effecten van het eigen gedrag van de medewerker op zijn/haar functioneren. Medewerker leert ander, meer effectief gedrag toe te passen. Inzicht in emoties en terugkerende gedachtenpatronen en door de bewustwording hiervan handvatten krijgen om hier effectief mee om te gaan.
  • Loopbaancoaching: begeleiding en ondersteuning van medewerkers bij loopbaanvragen. Doel is dat een medewerker reflecteert op en inzicht verkrijgt in zijn drijfveren, waarden, competenties en ambities en deze vertaalt in duidelijke keuzes met betrekking tot huidige functie of een volgende loopbaanstap.
    Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en competentieontwikkeling en kan ook worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.
  • Competentiegericht coachen: begeleiding en ondersteuning van een medewerker aan de ontwikkeling van skills en competenties (op persoonlijk en organisatieniveau) om op effectievere wijze zijn of haar (toekomstige) taken uit te voeren. Hiermee kan worden voorkomen dat de medewerker in een later stadium vastloopt in zijn of haar loopbaan.
  • Assessment coaching: begeleiding en ondersteuning van medewerkers die een assessment ondergaan (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de medewerker met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt.

Contact

Heb je vragen over coaching? Neem hierover contact op met Nicole van Waes, 06 33348327 of n.vanwaes@briks.nl.