Duurzame inzetbaarheid

De wereld om ons heen verandert snel. Producten, technieken en markten van vandaag zijn morgen achterhaald. Voor het realiseren van de doelstellingen van een bedrijf of organisatie is duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk. Gemotiveerd en met plezier je werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Daar gaat het om bij duurzame inzetbaarheid. Voor een bedrijf betekent dit hogere productiviteit, minder verzuim, hogere betrokkenheid en een groter innovatief vermogen. En natuurlijk goed gekwalificeerde, gezonde en gemotiveerde werknemers.

De uitdaging van de toekomst is helder: het is belangrijk dat mensen langer, productiever, gezond en met plezier aan het werk blijven. Want: werk hebben is niet genoeg, inzetbaar blijven is de uitdaging. Dit vraagt van medewerkers dat ze proactief sturing geven aan hun loopbaan en zich blijven ontwikkelen.

Hoe blijven uw werknemers goed gemotiveerd? Op welke manier stimuleert u hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaanstappen? En hoe verhoogt u de productiviteit en innovatiekracht? Een veranderende organisatie vraagt om veranderende medewerkers. Nu én in de toekomst. Briks helpt bedrijven en organisaties bij het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

De belangrijkste thema’s daarbij zijn:

  • Vitaliteit
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Kennis en vaardigheden
  • Werk-privé balans

Briks is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, een netwerkorganisatie met als doel organisaties te faciliteren om duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie vorm te geven. Tools die hierbij ingezet kunnen worden zijn de Bedrijfsscan (op organisatie niveau) en de Duurzame Inzetbaarheids Index (op individueel niveau). Briks heeft een unieke combinatie van kennis van functies binnen overheid, brandweer en industrie en een ruime ervaring op het gebied van employability projecten en loopbaanbegeleiding.

Voorbeelden van recente maatwerkprojecten zijn hier te vinden.

Contact

Heb je vragen over duurzame inzetbaarheid of over onze aanpak bij maatwerkprojecten? Neem hierover contact op met Nicole van Waes, 06 33348327 of n.vanwaes@briks.nl.