Loopbaanbeleid

Goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van een bedrijf of organisatie. Bij strategisch loopbaanbeleid hebben bedrijven en organisaties een visie van wat ze op de langere termijn (5 jaar) willen bereiken en welke eisen dit stelt aan hun medewerkers. Dit heeft invloed op de competenties van de medewerkers die nu en in de toekomst nodig zijn.

Loopbaanbeleid geeft richting aan de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Een organisatie weet hoeveel en welk type medewerkers nodig zijn om de doelstellingen van de organisatie op de korte, middellange en lange termijn doelstellingen te halen. Loopbaanbeleid richt zich op de inzet van medewerkers, op hun competenties en de ontwikkeling van competenties.

Door te investeren in ontwikkeling van medewerkers, investeren organisaties in flexibiliteit en zijn ze in staat om in te spelen op de veranderingen binnen het bedrijf, bij opdrachtgevers, de politiek en in de maatschappij.
Investering in ontwikkeling van medewerkers leidt tot een grotere motivatie en betrokkenheid. Het voorkomt (vroegtijdig) uitval en vermindert het verzuim. Medewerkers vergroten hun interne en externe arbeidsmarktmogelijkheden doordat ze actief bezig zijn met het vormgeven van hun eigen loopbaan en stappen daarin zetten.

Briks kan het (HR-)management van een organisatie ondersteunen bij het vormgeven van een (strategisch) loopbaanbeleid.
Dat kan middels een stappenplan:

 1. Wat is de visie van de organisatie op de langere termijn (3 tot 5 jaar)?
 2. Welk personeelbestand (kwalitatief en kwantitatief) is nodig om de visie van de organisatie te realiseren?
 3. Hoe ziet het huidige personeelbestand (kwalitatief en kwantitatief) eruit?
 4. Welke interventies in het personeelbestand zijn nodig om de doelstellingen van de organisatie op termijn te realiseren?

Mogelijke interventies:

 • Peer-to-peer coaching
 • Job crafting
 • Alternatief werk
 • Proefplaatsing bij een andere afdeling (of bedrijf)
 • Taakverbreding
 • Trainee programma
 • Opleiding
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Outplacementprogramma
 • (Loopbaan-)coaching

Contact

Heb je vragen over loopbaanbeleid? Neem hierover contact op met Nicole van Waes, 06 33348327 of n.vanwaes@briks.nl.