Mobiliteit

In de samenleving spelen tal van ontwikkelingen die in alle geledingen van bedrijven en organisaties voelbaar zijn. Fusies, bezuinigingen, decentralisaties, reorganisaties en faillissementen zijn hiervan verschijningsvormen. Wat ook de vraagstukken zijn waarmee bedrijven en organisaties te maken hebben, deze hebben altijd gevolgen voor mensen.

Briks helpt om die gevolgen om te zetten in kansen. Wij verbinden de doelstellingen van organisaties aan de persoonlijke en professionele doelen van mensen, ook als doelen van elkaar verschillen. Van Werk naar Werk trajecten zijn ook een kans om een nieuwe stap te zetten, zowel voor werkgever als voor de werknemer.

Briks maakt op basis van een intakegesprek met betrokken staf en leidinggevenden van een bedrijf of organisatie een plan van aanpak om het mobiliteitstraject zorgvuldig en goed in te richten.

Professionals van Briks hebben ervaring in het opzetten van:

  • Het opzetten van een mobiliteitscentrum vanaf het vormgeven van het beleid, het inrichten van de ruimte, het (laten) maken van benodigde ICT tools, het ontwikkelen van mobiliteitsinstrumentarium en het inhuren van externe medewerkers.
  • Opzetten van en uitvoeren van outplacementtrajecten. Resultaat: deelnemers hebben inzicht in hun kwaliteiten, competenties en ambities en kunnen dit op een goede manier onderbouwen zowel in woord als geschrift. Deelnemers kunnen de arbeidsmarkt effectief benaderen (sociale media, netwerken, CV, brief, gesprek).

Daarnaast hebben onze professionals ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van transitie- en aanzegtrainingen voor leidinggevenden, OR-leden en human resource managers in het kader van reorganisaties.

Een mobiliteitstraject kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Transitie (omgaan met veranderingen en verwerking van verlies van baan)
  • Zelfanalyse (wat zijn mijn sterke eigenschappen, mijn competenties, mijn ambities en loopbaanwaarden)
    marktanalyse (welke rollen en functies bij welke bedrijven of organisaties sluiten aan bij kennis en ervaring en ambities. Is dit een realistisch perspectief?)
  • Marktbenadering (jobmarketing: LinkedIn, netwerken, CV).

Contact

Heb je vragen over mobiliteit of over onze aanpak bij maatwerk mobiliteitsprojecten? Neem hierover contact op met Nicole van Waes, 06 33348327 of n.vanwaes@briks.nl.