Normen zijn gestolde consensus

Op initiatief van Brandveilig.com discussieerden acht professionals uit de branche over certificering en brandveiligheid. De discussie stond onder leiding van Hans van Waes.

De kwaliteitsborging voor brandveiligheid verschuift de komende jaren van de overheid naar de private markt en dat is een uitdaging voor de brandveiligheidsketen. Gebouweigenaren moeten worden bevrijd van de illusie dat product- en installatiecertificaten een brandveilig gebouw garanderen en de ketenpartners in brandveiligheid moeten op de bouwplaats beter samenwerken voor een kwalitatief beter eindresultaat. Dat is in een notendop de conclusie van een rondetafeldiscussie over certificering en brandveiligheid, op initiatief van Brandveilig.com. Werk aan de winkel voor de brandbeveiligingsbranche op de drempel naar een nieuwe era.

Lees het gehele artikel