Brandveiligheid beschouwd vanuit Brandweer- en Verzekeringsoogpunt

Buiten het werk als brandveiligheidsadviseur ben ik ook enkele jaren werkzaam geweest als risicodeskundige bij Burghgraef van Tiel & Partners waarbij, op grond van (bestaande of nog af te sluiten) verzekeringspolissen of in het kader van herverzekeren, inspecties worden uitgevoerd voor verzekeringsmaatschappijen om o.a. Lees meer

“Schipperen met brandveiligheid bij gebouwtransformatie”

Gebouwtransformatie is ‘hot’. Steeds meer leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd tot andere functies. Vooral hotels en jongerenhuisvesting zijn favoriete bestemmingen. Maar wat betekent deze ombouw voor het brandveiligheidsniveau van de nieuwe gebruikers? Brandveiligheidsexpert Johan Jansen van Briks Advies ziet risico’s in deze trend, omdat projectontwikkelaars met het Bouwbesluit in de hand meer mogen dan de brandweer wenselijk acht. Lees meer

Rondetafel: Wet kwaliteitsborging bouw

Op 29 september jl. heeft de hoorzitting/ rondetafelgesprek plaatsgevonden in de Tweede Kamer. De hoorzitting is in vier blokken verdeeld, waarin genodigde partijen uit de bouw, verzekeringswezen, overheden, opdrachtgevers en eindgebruikers aan de hand van een position paper hun visie ten aanzien van het wetsvoorstel konden uitspreken. Lees meer

Bouwbesluit wordt Besluit bouwwerken leefomgeving

De voorschriften uit het vigerende Bouwbesluit worden straks opgenomen in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving.

We hebben vanuit het omgevingsrecht momenteel meer dan 100 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) tot onze beschikking. Met de introductie van de Omgevingswet (welke naar verwachting in 2018 van kracht zal gaan) wordt het aantal AMvB’s, zoals het zich nu aan laat zien, teruggebracht naar vier uitvoeringsbesluiten. Lees meer

Handhaving 2.0

Houd het eenvoudig, maak het beter! Handhaving 2.0

Houd het Eenvoudig, maak het Beter - handhaving 2.0Tijdens het praktijkcongres ‘Houd het eenvoudig, maak het beter!’ op 23 maart jongstleden te Zaandam was Hans van Waes een van de praktijkexpert in het gesprek over Handhaving 2.0. Samen met Anjo Hoogendoorn, Haagse Pandbrigade (Gemeente Den Haag) en Henk Duinkerken, initiatiefnemer Doorbraak in Dienstverlening / Bouwen op Vertrouwen vonden de gesprekken ‘aan de keukentafel’ plaats tijdens dit congres. Lees meer