Wet VTH in werking

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) treedt vandaag in werking. Woensdag 13 april 2016 is de tekst gepubliceerd in de Staatscourant. Gemeenten en provincies moeten nu een verordening kwaliteit VTH opstellen en door de gemeenteraad laten vaststellen. De verordening dient output- en outcomedoelen voor de Wabotaken te bevatten. Lees meer

“Brandveiligheid bestaande gebouwen niet geborgd”

De afgelopen jaren zijn bij branden in woon- en zorggebouwen herhaaldelijk slachtoffers gevallen. Die incidenten zijn een wake-up call voor de brandveiligheidssector. De brandveiligheid in bestaande gebouwen is nog onvoldoende geborgd. Gezamenlijke actie van gebouweigenaren en de overheid is dringend geboden om het brandveiligheidsniveau van de bestaande gebouwvoorraad op peil te brengen en te houden. Lees meer

Normen zijn gestolde consensus

Op initiatief van Brandveilig.com discussieerden acht professionals uit de branche over certificering en brandveiligheid. De discussie stond onder leiding van Hans van Waes.

De kwaliteitsborging voor brandveiligheid verschuift de komende jaren van de overheid naar de private markt en dat is een uitdaging voor de brandveiligheidsketen. Lees meer

Zit je nog op het juiste spoor?

koerskaartVrijdag 2 oktober 2015 verzorgde Briks een workshop tijdens het Brandweercongres met als thema: “Zit je nog op het juiste spoor? Ontdek het met de Koerskaart Werk en Toekomst”.

Met de Koerskaart “Werk en Toekomst”, een co-creatie van Briks, KoersKaart, Factor Vijf, Philips en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gingen collega’s met elkaar in dialoog gegaan over werk en toekomst. Lees meer

Certificering: geen garantie voor veiligheid

Het brandveiligheidsdomein is een wereld van normen en certificaten. Prima als vangnet, maar gebouweigenaren moeten niet de illusie hebben dat een product- of inspectiecertificaat hetzelfde is als een veiligheidsgarantie. Want voor een veilige bedrijfs- of leefomgeving is meer nodig dan een papiertje waarop staat dat preventieve voorzieningen aan bepaalde normen voldoen. Lees meer