“Schipperen met brandveiligheid bij gebouwtransformatie”

Gebouwtransformatie is ‘hot’. Steeds meer leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd tot andere functies. Vooral hotels en jongerenhuisvesting zijn favoriete bestemmingen. Maar wat betekent deze ombouw voor het brandveiligheidsniveau van de nieuwe gebruikers? Brandveiligheidsexpert Johan Jansen van Briks Advies ziet risico’s in deze trend, omdat projectontwikkelaars met het Bouwbesluit in de hand meer mogen dan de brandweer wenselijk acht. “Het is wachten op ongelukken.”

Kantorenleegstand is al jaren een plaag. In 2016 stond bijna negen miljoen vierkante meter kantooroppervlak leeg, zo’n 17 procent van het totale verhuurbare kantoorareaal in Nederland. Het zwaartepunt ligt in de Randstad, waar investeerders en projectontwikkelaars in de gouden jaren van de economie talloze luxe kantorencomplexen uit de grond stampten als beleggingsobjecten met hoog rendement. Maar toen kwam de crisis en, terwijl een hele reeks bouwprojecten nog in de bouwfase zat, nam de vraag naar kantoorruimte tegelijk met sprongen af. Die dalende vraag gaat nog altijd door. Projectontwikkelaars zoeken daarom op grote schaal nieuwe bestemmingen voor al die leegstaande gebouwen. Een proces dat wordt gefaciliteerd door de rijksoverheid. In 2012 richtten het ministerie van BZK en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zelfs een speciaal ‘Expertteam Gebouwtransformatie’ op om gemeenten te adviseren bij het transformeren van leegstaande gebouwen tot nuttige nieuwe bestemmingen.

Lees hier het gehele artikel: Gebouwtransformatie en brandveiligheid