Wet VTH in werking

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) treedt vandaag in werking. Woensdag 13 april 2016 is de tekst gepubliceerd in de Staatscourant. Gemeenten en provincies moeten nu een verordening kwaliteit …