Opgaven

Gemeenten, brandweer en omgevingsdiensten hebben momenteel een groot aantal ontwikkelopgaven op het gebied van de fysieke leefomgeving. De omgevingswet, de VTH verordening en de kwaliteitscriteria, het opgavegericht werken, informatiegerichte handhaving, digitaliseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, deregulering en intergemeentelijke samenwerking zijn belangrijke thema’s.
Daarvoor is kennis, ervaring en de dynamiek van een frisse organisatie noodzakelijk. Hoe organiseer je dat in een omgeving van vergrijzing van het arbeidspotentieel en bezuinigingen?

Kwaliteitscriteria 2.1

Voor 1 juli 2016 moet de gemeente de verordening VTH hebben vastgesteld, waarmee u óf voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.1 óf onderbouwt waarom u hiervan afwijkt. Voor die tijd moet inzichtelijk zijn hoe de VTH taken worden gewaarborgd, zowel op het niveau van capaciteit als op het gebied van beleid en proces. De zelfevaluatietool is hiervoor een goed hulpmiddel. Daarnaast moeten voor de kwaliteitsverordening ook de outcome criteria bepaald worden.
Briks kan u hierbij ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat u inzicht heeft in de huidige stand van zaken en in het toekomstperspectief. We stellen met behulp van de zelfevaluatietool een verbeterplan op zodat u voor zowel de deskundigheidsgebieden als de procescriteria de juiste verbeteringen in beeld hebt. Zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft u heldere, haalbare doelen vastgesteld.

Handhavingsuitvoeringsprogramma

Het HUP moet aansluiten bij de actualiteit in uw stad, aansluiten bij de kwaliteitseisen en ingegeven zijn door analyse van de risico’s. Briks maakt een plan dat uitvoerbaar en realistisch is. Wij kunnen u tevens ondersteunen bij de bestuurlijke vaststelling en ambtelijke implementatie.

Deregulering

Deregulering is niet alleen het afschaffen van overbodige regels, maar ook het nog ‘ns tegen het licht houden van de doelstellingen bij regels. Dienen ze nog het juiste doel en zijn ze werkbaar? Briks kan hier onderzoek naar verrichten en met ontslakvoorstellen komen.

Diensten Briks

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het werken voor overheidsinstanties. Ze zijn top op de inhoud en begrijpen het politieke, bestuurlijke en ambtelijke speelveld.

  • (Bestuurlijk) begeleiden en implementeren VTH verordening
  • Analyse kwaliteitscriteria 2.1
  • Uitvoeren impactanalyse ontwikkelingen VTH (zoals private kwaliteitsborging)
  • Opstellen handhavingsuitvoeringsprogramma
  • Onderzoek deregulering
  • Procesoptimalisatie (Lean Six Sigma)
  • Invoeren van taakgerichte naar risicogerichte handhaving (zie publicatie datamining)
  • Interim managers