Risicogericht

Brandveiligheid verdient en krijgt ook steeds meer aandacht. Overheid, verzekeraars, eigenaren en gebruikers stellen eisen om de veiligheid van personeel, bezoekers, gebouw en omgeving te garanderen.

De tendens is dat de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de brandveiligheidseisen steeds meer bij de bouwer en eigenaar van het bouwwerk komt te liggen. Het bouwbesluit 2012, privatisering bouwplantoetsing en de omgevingswet sluiten hierop aan. Dat vereist een andere invalshoek van advisering en toezicht.

Adviseurs, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers moeten in toenemende mate gelijkwaardige brandveiligheidsaspecten op het gebied van bouwkundige brandveiligheid, installatietechnische voorzieningen en organisatie (BIO) meenemen in hun beoordeling.

Experts

Brandveiligheid is een expertise van Briks. Onze adviseurs hebben meer dan 15 jaar ervaring in het veiligheidsdomein. Ook het docentschap bij vele cursussen geeft de adviseurs een voorsprong. Zij weten die ervaring met de recente ontwikkelingen te combineren zodat zij altijd het juiste advies hebben voor opdrachtgevers.

Diensten Briks

Briks biedt u een totaaloplossing. Een greep uit onze diensten:

Interim – detachering

 • Manager of Teamleider afdeling Risicobeheersing
 • Manager of Teamleider afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
 • Bouwplantoetser Bouwbesluit – Brandveiligheid
 • Inspecteur Bouwbesluit – Brandveiligheid
 • Beleidsadviseur diverse thema’s brandweer
 • Beleidsmedewerker

Toetsing / Inspectie

 • Omgevingsvergunning voor brandveilig bouwen
 • Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
 • Melding op brandveilig gebruik
 • Quickscan brandveiligheid
 • Uitgebreide inspectie conform NPR 6059
 • Beoordeling bestemmingsplannen en pro-actie

Advisering

 • Projecten Brandveilig Leven
 • Impactanalyse verordening VTH
 • Uitvoeren beoordeling kwaliteitscriteria 2.1
 • Brandweerdoctrine Risicobeheersing
 • Van regel- naar risicogericht met Big Data
 • Procesoptimalisaties met Lean Six Sigma

Rapportages – berekeningen

 • Uitgebreide Bouwbesluittoets bij aanvraag omgevingsvergunning
 • Integraal Plan Brandveiligheid (IPB)
 • Uitgangspuntendocument (UPD)
 • Programma van Eisen voor brandmeldinstallatie (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
 • Rapportage Beheersbaarheid van Brand (Volgens methode BvB 2007)
 • Berekening permanente en variabele vuurbelasting
 • Stralingflux berekeningen (brandoverslagberekening)
 • Opvang- en doorstroomcapaciteit berekening (volgens rekenmethode Regeling Bouwbesluit 2012)
 • Ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden
 • Ontwerpen en uitwerken van diverse brandbeveiligingsinstallaties
 • Externe veiligheid
 • Opstellen calamiteitenplan bij Evenementen

Uitvoeren – begeleiding

 • Brandveiligheidsinspecties voor overheden, private partijen, stichtingen en corporaties
 • Brandveiligheidsanalyse in bestaande bouwwerken
 • Zelfredzaamheidsonderzoek bij interne en externe calamiteiten
 • Bouwprojecten (advisering en begeleiding op locatie)

Cursussen

 • Brandpreventiedeskundige 1
 • Brandpreventiedeskundige 1 verkort!, voor ervaren brandpreventieadviseur
 • Brandpreventiedeskundige 2
 • Brandveiligheid-basis
 • Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15
 • Opslag gevaarlijke stoffen PGS 29
 • Bedrijfsbrandweer
 • Herbestemming van gebouwen
 • Brandveiligheid in de zorg
 • Toezicht op brandveiligheid in de praktijk
 • Brandveiligheid bestaande bouw