Incidentbestrijding èn risicobeheersing

Veiligheid is een groot goed. De overheid wil een hoog niveau van veiligheid bieden. Adequate incidentbestrijding is daarbij een belangrijke kern. Maar de realiteit leert ook dat niet in alle gevallen wordt voldaan aan het wettelijk kader van opkomsttijden. Met alleen een focus op opkomsttijden neemt de brandveiligheid niet toe. Het gaat om een integrale aanpak waarbij zowel risicobeheersing, als incidentbestrijding zorgen voor verbetering van veiligheid.

Vraaggestuurd

Om de doelen te bereiken is het de kunst de huidige aanbodgeoriënteerde organisatie te veranderen naar een vraaggestuurde organisatie. Vanzelfsprekend gericht op de behoefte en risico’s in de veiligheidsregio. Vanzelfsprekend binnen (betaalbare) grenzen. 

Ondersteuning Briks

  • Opstellen integraal plan waarin risicobeheersing, incidentbestrijding, specialismen en grootschalig brandweeroptreden een plaats hebben.
  • Projectleider Maatwerk in Brandweerzorg
  • Beleid en uitvoering Brandveilig Leven
  • Opstellen dekkingsplan
  • Terugdringen ongewenste meldingen (STOOM)
  • Concrete projecten van Briks
  • Uitvoeren nulmeting
  • Interim Teamleider Operationele Voorbereiding
  • Procesbegeleiding afdeling Vakbekwaam
  • Nota Beroepsondersteuning