Diensten Briks

  • Beoordelen aanvragen omgevingsvergunning met een milieukundig aspect aan Activiteitenbesluit en de Wet milieubeheer.
  • Ondersteuning bij industriële, externe veiligheid en BRZO-vraagstukken
  • Detachering milieu professionals