Personeel en Organisatie

Bij personeel en organisatie gaat het om vraagstukken als: wat zijn de ontwikkelingen op de korte en langere termijn binnen ons bedrijf of organisatie, de maatschappij en de overheid? Wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen op onze bedrijfsvoering en wat betekent dit voor de medewerkers? Welke capaciteit, kennis en competenties zijn er nodig om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken? Zijn de medewerkers van nu voldoende toegerust om het werk van de toekomst te kunnen doen en hoe behouden we talent? Voldoen de huidige arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie aan de trends op dat gebied en aan de wensen van de medewerkers?

De professionals van Briks kunnen organisaties ondersteunen bij het vormgeven, ontwikkelen en uitvoeren van belangrijke thema’s binnen het vakgebied Personeel en Organisatie zoals:
• Talentmanagement & Employability
• Loopbaanbegeleiding
• Instroom van personeel (werving en selectie)
• Uitstroom van personeel (ontslag)
• Functiemanagement (functiebeschrijvingen, functiewaardering)
• Ontwikkeling van personeel (o.a. functioneringsgesprekken, personeelsbeoordeling, opleidingen, competentiemanagement)
• Management-development
• Beloningsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid
• Arbeidsomstandigheden
• Verzuimbegeleiding en gezondheidsbeleid