Tussen de regels

Complexe wetgeving en uiteenlopende belangen maken bestuursrecht een pittig, maar boeiend vak. Er is meer is dan sanctioneren. Er is meer voor sanctioneren.
Pro-actief werken, informeren en verleiden. De kunst is het ideale instrument te gebruiken zodat het probleem snel en kundig is opgelost

Pro-actief

Briks heeft juridische adviseurs in huis die u kunnen helpen handhavingszaken op te pakken. Zij kennen de wet goed en weten dat er meer is dan sanctioneren. Pro-actief werken, informeren en verleiden. Onze adviseurs hebben ervaring met complexe juridische vraagstukken en zijn inzetbaar voor uiteenlopende vraagstukken en bestuursrechtelijke dossiers.

Optimaliseren processen

Om prioriteiten te kunnen bepalen is het van belang de thema’s zoveel mogelijk te objectiveren. Beschikbare capaciteit noodzaakt ook om keuzes te maken. Uniformeren van werkwijze en procedure kan veel winst opleveren (procesoptimalisatie).
Onze Lean Six Sigma adviseurs kunnen u ondersteunen bij het optimaliseren van uw processen. Het zorgt voor een evenwichtige werkvoorraad bij uw medewerkers en plezierig en uniform werken.

Diensten

  • Het voeren van bezwaar en beroepsprocedures;
  • Juridische handhaving;
  • Juristen algemeen juridische zaken;
  • Juristen Ruimtelijke Ordening, Milieu en Bouw;
  • Medewerkers APV en Bijzondere wetten;
  • Bestuurlijke begeleiding en implementatie verordeningen;
  • Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving;
  • Behandeling achterstanden bezwaar- en beroepschriften;
  • Opstellen beleidsadviezen en beleidsplannen.