Uitdagingen

De inrichting en ontwikkeling van onze woon – en werkomgeving levert veel uitdagingen op. Het speelveld is, ten opzichte van een aantal jaar geleden, flink veranderd. De omgevingswet en omgevingsplannen doen hun intrede. Ontwikkeling en behoud lijkt soms op gespannen voet te staan. Toch zijn er voldoende kansen en uitdagingen. Het vraagt soms om een andere kijk en experimenteren.

Kansen

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het schrijven van het beleid, implementeren van nieuwe wetgeving en het coördineren van werkzaamheden. Zij worden ingehuurd voor specifieke opdrachten en voor het tijdelijk invullen van functies.

Diensten Ruimtelijke Ontwikkeling

  • Beleidsadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Planologische of stedenbouwkundig medewerker;
  • Projectleiding bij ruimtelijke plannen;
  • Begeleiding bij structuurvisies;
  • Ontwikkeling en begeleiding van bestemmingsplannen;
  • Jurist ruimtelijke ordening;
  • Teamleiding en coaching;
  • Procesoptimalisatie.