Veiligheid

De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid en stuurt op een veilig en prettig leefklimaat.
Om de regie op het veiligheidsbeleid te kunnen voeren, is een integraal veiligheidsplan onmisbaar. Het Kernbeleid Veiligheid bevat een strategische visie, een selectie van prioriteiten inclusief aanpak, uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking en richtlijnen voor de organisatorische borging van het beleid.
Het Kernbeleid kent vijf beleidsvelden, te weten: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid, integriteit en veiligheid.

Diensten Briks

  • Uitvoeren kwaliteitstoets Integraal Veiligheidsplan (IVP)
  • Opstellen IVP
  • Regionale samenwerking
  • Ontwikkelen veiligheidsbeleid en -analyse
  • Monitoring en evaluatie van doelstellingen resultaten
  • Opstellen beleid en APV
  • Detachering beleidsmedewerkers of juristen

Briks werkt samen met freelance vakspecialisten om zo het juiste team voor u te formeren.