Visie

Vergunningverlening, toezicht en handhaving staat in het middelpunt van de belangstelling. Eerst door een aantal rampen (o.a. Volendam en Enschede), nu door ontwikkelingen in privatisering bouwplantoetsing, de omgevingswet, deregulering en risicogericht toezicht. Veel gemeenten denken na over de wijze van uitvoering van de VTH taken. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de organisatie? Welke kansen en bedreigingen zijn er? Het vraagt om helderheid en visie.

Thuis in toetsing en handhaving

Bouw- en Woningtoezicht bewaakt van oudsher de veiligheid en de leefbaarheid van gebouwen en hun omgeving. Een verantwoordelijke taak waarvoor deskundigheid van medewerkers nodig is en voldoende capaciteit op de afdeling.
Het afgeven van vergunning is één… de voorschriften integraal handhaven is uiteraard net zo belangrijk. Met het juiste doel en de juiste kwaliteit.

Ondersteuning

Briks heeft de expertise in huis om vergunningen integraal te toetsen en te handhaven. Onze adviseurs hebben een technische achtergrond en zijn goed ingevoerd in de Woningwet, de Wabo en het Bouwbesluit. Zij kunnen een vergunning integraal beoordelen, zowel op milieu, bouw- als brandveiligheidsaspecten.
We werken al jaren voor de overheid en kennen de wereld van het Openbaar Bestuur dan ook door en door. Tientallen gemeenten ondersteunen we bij vergunningtrajecten, op project- of interimbasis. Met hoge kwaliteit, altijd op tijd en altijd binnen budget.

Briks heeft een unieke combinatie van vakinhoudelijke kennis en managementvaardigheden op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Naast vergunningtoetsers en inspecteurs hebben wij voor de aansturing van de vergunningenprocessen ervaren coördinatoren, teamleiders en managers beschikbaar.

Organiseer eenduidigheid

De kracht van VTH ontwikkeling zit in éénduidigheid. Het afstemmen van toetsing en handhaving van diverse disciplines schept duidelijkheid en geeft lastenvermindering voor de burger. Het zorgt tevens voor efficiency van werkprocessen van de overheid.
De Lean Six Sigma specialisten van Briks kunnen uw processen helpen optimaliseren.

Diensten Briks

  • Beoordelen, toezicht en handhaven van eisen op het gebied van brandveiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu
  • Integraal toetsen en handhaven
  • (Bestuurlijk) begeleiden en implementeren VTH verordening
  • Analyse kwaliteitscriteria 2.1
  • Opstellen handhavingsuitvoeringsprogramma
  • Invoeren van taakgericht naar risicogericht handhaving (zie publicatie datamining)
  • Onderzoek deregulering
  • Uitvoeren impactanalyse ontwikkelingen VTH (zoals private kwaliteitsborging)
  • Procesoptimalisatie (Lean Six Sigma)
  • Opleidingen bouw- en brandveiligheid Briks Academy

Opdrachtgevers

Gemeenten
Brandweer / Veiligheidsregio’s
Omgevingsdiensten