Vacatures

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Openstaande vacatures

 • Connector.

  Adviseur Brandveiligheid

  De consultant brandveiligheid beoordeelt zelfstandig (complexe) aanvragen omgevingsvergunningen en controleert gebouwen op brandveiligheidsvoorschriften. lees verder

 • Connector.

  Vergunningverlener WABO

  Als Vergunningverlener Wabo ben je verantwoordelijk voor het beoordelen aanvragen omgevingsvergunningen op grond van het Bouwbesluit en aanpalende regelgeving. lees verder

 • Connector.

  Toezichthouder WABO

  Als toezichthouder Wabo voer je (integrale) controles uit en houdt toezicht op bouwactiviteiten. lees verder

 • Connector.

  Beleidsadviseur Omgevingsrecht

  Als Beleidsadviseur Omgevingsrecht werk je aan boeiende opdrachten in de publieke sector, veelal voor een gemeente, omgevingsdienst of veiligheidsregio. lees verder

 • Connector.

  Jurist Omgevingsrecht

  Als Jurist Omgevingsrecht voer je werkzaamheden uit in het kader van de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en aanverwante wetgeving. lees verder

 • Connector.

  Vergunningverlener Milieu

  Als Vergunningverlener Milieu ben je verantwoordelijk voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen, onthef ngen en meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). lees verder

 • Connector.

  Inspecteur Milieu

  Als Inspecteur Milieu houd je toezicht op de naleving van de milieuregels bij bedrijven in alle branches. Ook informeer je bedrijven over de milieuregels. lees verder