Brandveiligheid

Bij brandveiligheid en brandveilig bouwen (fire safety engineering) is een allesomvattende benadering van groot belang. Niet alleen omdat de gebouwen steeds complexer worden, maar vooral omdat het in geval van nood om mensenlevens gaat. Meer nog dan bij andere specialismen mag daarom geen detail over het hoofd worden gezien. Daarnaast is de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid complex.

Momenteel hebben we de volgende vacatures openstaan:

Adviseur Brandveiligheid

Als Adviseur Brandveiligheid ben je verantwoordelijk voor de advisering over integrale brandveiligheid en fire safety engineering. Je toetst zowel ontwerpen van nieuwbouw als bestaande bouw op brandveiligheid en adviseert over de te nemen maatregelen.