Recht

Momenteel hebben we de volgende vacatures openstaan:

Juridisch Adviseur VTH

Als Juridisch Adviseur VTH adviseer je medewerkers bij vergunningverlening. Daarbij behandel je zelfstandig reacties op vergunningen, stel je weigeringen op en verdedig je de primaire besluiten bij bezwaar.