Advies

Ondersteuning op diverse vlakken

Loopbaan

Motivatie en loopbaanontwikkeling

Academy

Opleidingen brandpreventie en bouwregelgeving

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Gemeenten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten staan voor een groot aantal ontwikkelopgaven. Om hierop te anticiperen is kennis, ervaring en energie nodig. Briks heeft die kwaliteiten met een verfrissende kijk op vraagstukken. Samen met u, want mensen maken het verschil.

Webinar
“Toepassen gelijkwaardigheid brandveiligheid vraagt solide toezichtarrangement”

Woensdag 20 mei 2020 om 13:00uur.
De Briks Webinar of het toepassen gelijkwaardheid brandveiligheid vraagt solide toezichtarrangement is gratis en zal ongeveer een uur duren.

Voor- & achternaam deelnemer (verplicht)

Bedrijf / Organisatie (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Workshop

Voor gemeenten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten bieden wij een workshop aan om de veranderingen tussen het Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving nader toe te lichten. Interesse? Neem contact op via info@briks.nl of 085 747 0481.

HET TEAM

Maak kennis met onze adviseurs. Gedreven professionals met eigen specialisaties.

Ligt jouw hart bij bouw en brandveiligheid?

Bekijk onze VACATURES:
o.a. adviseur brandveiligheid, vergunningverlener en juridisch adviseur.

REFERENTIES