Advies

Ondersteuning op diverse vlakken

Loopbaan

Motivatie en loopbaanontwikkeling

Academy

Opleidingen brandpreventie en bouwregelgeving

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Gemeenten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten staan voor een groot aantal ontwikkelopgaven. Om hierop te anticiperen is kennis, ervaring en energie nodig. Briks heeft die kwaliteiten met een verfrissende kijk op vraagstukken. Samen met u, want mensen maken het verschil.

Ligt jouw hart bij bouw en brandveiligheid?

Bekijk onze VACATURES:
o.a. adviseur brandveiligheid, vergunningverlener en juridisch adviseur.

HET TEAM

Maak kennis met onze adviseurs. Gedreven professionals met eigen specialisaties.

Congres VTH

Hét congres voor brandweer en bouw- & woningtoezicht. Tijdens het Congres VTH wordt u op de hoogte gehouden van alle recente ontwikkelingen op het vakdomein vergunning, toezicht en handhaving, omgevingswet, private kwaliteitsborging, het nieuwe bouwbesluit, brandveilig leven en veel meer…

REFERENTIES