Bouwplantoetsing

Bouwplannen dienen te voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Een van deze voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken is (brand)veiligheid. Brandveiligheidsvoorzieningen zijn vaak zeer bepalend in een gebouw, zoals bijvoorbeeld de eisen ten aanzien van brandwerende scheidingen en het aantal vluchtroutes. De brandveiligheidsmaterie is veelomvattend en soms complex.

  Opdracht

  Bij de afdelingen van de brandweer, gemeente of omgevingsdienst die verantwoordelijk zijn voor de bouwplantoetsing van brandveiligheid kan er extra capaciteit nodig zijn wanneer er achterstanden zijn ontstaan, er behoefte is aan een inhaalslag of bij tijdelijk uitval van een medewerker. Briks voorziet op dit moment bij diverse veiligheidsregio’s, gemeenten en omgevingsdiensten in deze ‘flexibele’ behoefte. Dit gebeurt zowel via de backoffice als op interim basis.

  Aanpak

  Via de backoffice wordt een bouwplan zelfstandig en volledig behandeld binnen het systeem en de afspraken die gelden bij de opdrachtgever. Vanuit de backoffice wordt op afstand door onze adviseurs gewerkt aan dossiers. Door gebruik te maken van de backoffice kunnen opdrachtgevers bouwplannen bij ons wegzetten. Dit is vraag gestuurd en hierdoor kan bij drukte bij een opdrachtgever altijd een beroep worden gedaan op de backoffice van Briks. Meerdere adviseurs van Briks werken mee vanuit de backoffice, waardoor de afhandeling van een bouwplan een korte doorlooptijd heeft. Vanuit interim basis wordt een brandveiligheidsadviseur van Briks gedetacheerd bij een veiligheidsregio, gemeente of omgevingsdienst, waarbij zelfstandig en vanuit het systeem van de opdrachtgever bouwplannen worden getoetst.

  Resultaat

  Briks zorgt zowel op interim basis als via de backoffice voor een adequate en deskundige afhandeling van het dossier. Er wordt hierbij rekening gehouden met nadere eisen en mogelijke regionale (of lokale) beleidsrichtlijnen die gelden bij de opdrachtgevers. Onze brandveiligheidsadviseurs hebben de ervaring en expertise in huis om brandveiligheidsvraagstukken op zowel een regelgerichte als een risicogerichte manier te toetsen. Hierbij wordt altijd de juiste balans gekozen tussen de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.

  Ik ervaar Michiel als een bedreven bouwplantoetser voor de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Door zijn kennis op het gebied van brandveiligheid is hij in staat om situaties adequaat te beoordelen en juist te adviseren.

  Menno Roelofs

  afdelingshoofd risicobeheersing Baronie bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant