Schiphol Group & Brandveiligheid

Met 68,5 miljoen reizigers per jaar is Schiphol één van de grootste gastheren van Nederland en verantwoordelijk voor een veilige (werk)omgeving voor zowel reizigers als alle andere gebruikers van de terminal. De gevolgen van een incident kunnen zeer groot zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slachtoffers, materiele- en/of imagoschade maar ook aan negatieve gevolgen op de continuïteit van de operatie. Brandveiligheid is voor Schiphol dan ook een topprioriteit. Het doel is een optimale organisatie van brandveiligheid op basis van een integraal plan met als resultaat een brandveilige terminal waar zo min mogelijk incidenten voorkomen. Een terminal die op elk moment aantoonbaar aan alle (wettelijke) eisen voldoet, oftewel compliant is én blijft en waar de continuïteit van de operatie is gewaarborgd.

  Opdracht

  Briks ondersteund de afdeling Assetmanagement (ASM) / Maintenance & Operations (MO) met het brandveilig beheer van het gehele Terminal Complex. Doel van deze opdracht is het waarborgen van de continuïteit van de luchthavenprocessen door het integraal beheren en zorg dragen voor betrouwbare bedrijfsmiddelen op een kosteneffectieve wijze en met maximale beperking van overlast voor de operatie.

  Aanpak

  De visie op brandveiligheid binnen de Schiphol Group is dat brandveiligheid een vanzelfsprekendheid is, een fundament in het denken en doen. Wij zorgen er voor dat het Terminal Complex op basis van een vastgesteld integraal plan brandveiligheid op een doelmatige en eenduidige wijze continu aantoonbaar compliant is en blijft.

  Om dit te bereiken adviseert Briks in het voldoen aan wet- en regelgeving, het vermijden van brand door focus op preventie, het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn voor zowel medewerkers als gebruikers van de terminal en een risicobenadering waarbij ook rekening wordt gehouden met menselijk gedrag.

  Resultaat

  Dit resulteert in een (brand)veilig Terminal Complex voor medewerkers en gebruikers die aantoonbaar voldoet aan wet en regelgeving. Hierdoor is de continuïteit van de operatie gewaarborgd en het aantal incidenten minimaal.

  Bram is binnen ons team als adviseur in regierol bezig met herstellen Brandveiligheid. Hij zorgt ervoor dat na de inventarisatie en hersteladvies het werk wordt neergelegd bij uitvoerenden, stuurt begeleiding en beoordeling van het werk aan en heeft overzicht over het project. Bram zorgt ervoor dat het werk binnen de kaders wordt uitgevoerd. Dit gebeurt al twee jaar naar tevredenheid.

  René Oord

  Coördinator Technisch Advies bij Politie Nederland