Jonge aanwas

Jeugd, de toekomst van onze nieuwe maatschappij. Wij willen allemaal voorkomen dat onze jeugd vervalt in de criminaliteit. Kwetsbare jongen kunnen een prooi zijn voor criminelen, dit willen we met de verschillende (keten)partners voorkomen. Dit kan enkel door in een vroeg stadium een duurzame aanpak in te zetten. Een aanpak met een rode draad die opgepakt wordt door alle aangesloten partners en zo eenduidig wordt ingezet en wordt vastgehouden. In bijna alle plannen, van kabinet tot gemeenten en politie staat het voorkomen van jonge aanwas en aanpak jeugd criminaliteit met stip bovenaan, daarom willen wij hierin zorgen dat dit duidelijk en duurzaam wordt opgepakt zodat er resultaat ontstaat.

  Wat?

  Briks levert een integrale en duurzame aanpak door:

  • Het haalbaar en praktisch te maken;
  • Stevig fundament te creëren voor de aanpak van jeugdcriminaliteit en het voorkomen van jonge aanwas;
  • Verbinding te creëren tussen ketenpartners en losstaande aanpakken zodat er een rode draad ontstaat.

  Hoe?

  Door middel van een gedegen plan van aanpak, uitvoering en begeleiding van dit plan.

  Briks helpt om ambities om te zetten naar de praktijk. Wat kunnen we morgen al beter doen dan vandaag? Onze aanpak zorgt ervoor dat aan de geformuleerde ambities uit de weerbaarheidsnorm worden voldaan.