Veilig en weerbaar gebied

We kennen het allemaal; het bedrijventerrein waarbij geen goed beeld is van wat er nu eigenlijk gebeurt, het recreatiepark waar recreatie plaats maakt voor langdurig verblijf en een toevluchtsoord wordt voor kwetsbare groepen, een groot buitengebied waarbij je als gemeente steeds meer leegstand waarneemt of de straten die voor sommige bewoners als vrijplaats wordt ervaren.

  De kwetsbaarheid en risico’s zijn van verschillende factoren afhankelijk, zoals logistieke ligging, afwezigheid van (sociale) controle, financiële kwetsbaarheid burgers en ondernemers of beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Dit uit zich veelal in een vitaliteitsprobleem en/of in plekken waar illegale activiteiten plaatsvinden buiten het zicht van overheidsinstanties. Dit heeft invloed op de fysieke en sociale kwaliteit van het gebied.

  Dit is een complex vraagstuk dat vraagt om een integrale, gedragen en praktische aanpak: samen verantwoordelijk en doen. Gezamenlijk perspectief!

  Wat?

  Briks levert een integrale en duurzame aanpak op de volgende componenten:

  • Buitengebied
  • Bedrijventerreinen
  • Recreatieparken
  • Jacht- en zeehavens
  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • Winkelgebieden
  • Woonwijken

  Hoe?

  Door middel van een gedegen plan van aanpak, uitvoering en begeleiding van dit plan.

  Briks helpt om ambities om te zetten naar de praktijk. Wat kunnen we morgen al beter doen dan vandaag? Onze aanpak zorgt ervoor dat aan de geformuleerde ambities uit de weerbaarheidsnorm worden voldaan.