Veiligheid

De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van het integraal veiligheidsplan (IVP) en bijbehorend uitvoeringsplan (UVP). Briks heeft ervaring bij het integraal opstellen van deze beleids- en uitvoeringsplannen, waarbij draagvlak vanuit alle netwerkpartners en interne afdelingen essentieel is. Daarnaast kan Briks adviseren bij veiligheidsvraagstukken en projecten, denk hierbij aan de aanpak ondermijning, integraal jeugdbeleid, weerbaar buitengebied / bedrijventerrein of vitalisering recreatieparken.