Weerbare en betrouwbare overheid

Een betrouwbare overheid is een overheid die doet wat ze zeggen en zegt wat ze doet! Dit versterkt het vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid. Dit leidt vervolgens weer tot een verhoging van het meldingsbereidheid, wat vervolgens weer leidt tot een betere informatie positie. Een weerbare overheid is essentieel om structureel tegendruk te bieden aan ondermijning. De actuele context van verharde georganiseerde criminaliteit en toenemende mate van agressie tegen en intimidatie van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers benadrukken de urgentie om onze weerbaarheid te versterken. Maar ook de polarisatie en soms zelfs radicalisering in de maatschappij vragen om een weerbare overheid. En dat begint bij een betrouwbare en weerbare overheid. Elke organisatie heeft andere uitdagingen en stelt haar eigen prioriteiten. Voor gemeenten in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Flevoland zijn ambities geformuleerd die een gezamenlijk fundament biedt voor een weerbare overheid.

  Wat?

  Briks levert een integrale en duurzame aanpak op de volgende componenten:

  • Weerbare en betrouwbare overheid
  • Veilig en weerbaar gebied
  • Versterken integrale en effectieve aanpak
  • Duurzame verbinding

  Hoe?

  Door middel van een gedegen plan van aanpak, uitvoering en begeleiding van dit plan. Tevens speelt evaluatie en reflectie een grote rol bij de afronding van het project.

  Briks helpt om ambities om te zetten naar de praktijk. Wat kunnen we morgen al beter doen dan vandaag? Onze aanpak zorgt ervoor dat aan de geformuleerde ambities uit de weerbaarheidsnorm worden voldaan.